Spökfiler På Datan Filproblem

Kopiera dll-filerna libtetradec.dll och SDRSharp.Tetra.dll, och klistra in dessa i SDR TETRA-mappen. Nu ska du ha några 7-zip filer i den mappen. Skapa en mapp för Tetra Trunk Tracker som heter t.ex. Arbetet med att generera betalfiler sker på vanligt sätt i ekonomisystemet. Vi kommer gå igenom två olika sätt att byta namn och numrera […]